Na Arparint o Poznaniu
Arparint #1

Start
Archiv
Zdjecia

Partner

Arparint

Adamowicz


Kontakt

Goscie
Abo
Kontakt

Bracia Adamowiczowie

Strona w przygotowaniu.
Page under construction.


Bronisław, Bolesław i Józef urodzili się we wsi
Kozliszcze pow. Krajska. Rodzice posiadali mały
 zakład. Do 1934r. prawie cała rodzina
 Adamowiczów wyjechała z Polski. Bolesław i
Józef byli właścicielami fabryki wody sodowej
 (Pop-Soda-Fabrik) w Brooklinie. 9.08.1933 roku
 na  samolocie Orzeł Biały" wystartowali do
 próbnego lotu z Nowego Jorku do Harbour
 Grace (1800 km).

Bronisław, Boleslaw and Joseph were born in
the village Kozliszcze pow. Krajská. Parents
have a small bet. The 1934r. Adamowiczów
almost the entire family left Poland. Józef
Bolesław and factory owners were water
sodium (Pop-Soda-Fabrik) in Brooklinie.
9.08.1933 years Airplane White Eagle "starts
 to do the test flight from New York Harbor to Grace
 (1800 km).
Ben i Joe uzyskali licencje pilota w 1923 roku.
Ben and Joe obtained a pilot's license in 1923.

------------------------------------------------------------------------
Bolesław (Ben, Benjamin) Adamowicz
ur. 1885 r.           zm. ?
born 1885
żona- Elżbieta
wife- Elżbieta
dzieci- jeszcze nie ustaliłem
children-not determined yet
Pierwszy wyjazd do Ameryki- 1907-1909
The first trip to America - 1907-1909


========================================
Bronisław Adamowicz
ur. 1884 r.
born 1884
żona- Anna z.d. Janowska
wife

córka Anna ur. 19.02.1912 r. zm. 02.03.1995 r.
 daughter

syn Stanisław (Stanley) ur. 1907 r. zm. ?
son

Adres w 1920 roku, Address in 1920
Hudson Ave 40, Brooklyn, N.Y.
========================================

Józef (Joe) Adamowicz
ur. ?
Adres w 1911 roku, Address in 1911
Hudson Ave 53, Brooklyn, N.Y.
========================================

Bliska rodzina Braci Adamowicz.
Close Brothers Adamowicz family.


Jan Adamowicz ur. 1883
Piotr Adamowicz ur. 1886
Semko Adamowicz ur. 1891
Violet Adamowicz ur.16.01.1912


========================================

First Name: Anna
Last Name: Adamowicz
Ethnicity: Poland, Polish
Last Place of Residence: Olkowicze, Wilna
Date of Arrival: Nov 08, 1921
Age at Arrival:  36y    Gender:  F    Marital Status:  M  
Ship of Travel: Frederik VIII
Port of Departure: Copenhagen
Manifest Line Number:

0004

 

 

 

21.12.09 14:09
 


Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügen
Gratis bloggen bei
myblog.de